Bæredygtig turisme – i en global verden
BÆREDYGTIG TURISME
Bæredygtig turisme

Det er et lidt langt ord. Og betydningen rækker også langt.

 

B æ r e d y g t i g h e d.

 

Du har stensikkert hørt ordet blive nævnt i skolen, på tv eller på internettet. Kort sagt betyder det, at vi mennesker skal bruge Jordens ressourcer fornuftigt. At vi skal skabe balance mellem at udnytte og beskytte. Mennesker over hele verden bruger jo naturen. Vi dyrker jord, fælder træer og spiser dyr. Det er der ikke nødvendigvis noget galt i. Men eksperter peger på, at vi skal passe på ikke at presse naturen for meget.

 

Så når vi bruger papir, skal der plantes træer. Det er bare ét eksempel blandt mange hundrede. Med bæredygtig udvikling menes der nemlig, at vi ikke skal ødelægge mulighederne og livsgrundlaget for os selv og kommende generationer. Vi skal med andre ord sørge for, at vi fastholder en natur, som folk i mange hundrede år fremover kan leve af – at vi ikke ødelægger deres livsgrundlag. Og vi skal skabe de bedste betingelser for mennesker og natur nu og i fremtiden.

 

 

Siden har politikere i verdens lande haft fokus på at udvikle bæredygtighed inden for fx landbrug, fiskeri, skovbrug og industri. Men det er ikke nok. Vi skal også selv som personer gøre noget. Vi skal fx spare på elektriciteten og vandet.

 

Som du kan læse i ”Bæredygtig turisme – i en global verden”, taler man også om bæredygtig turisme. Det er: ”… turisme, der tænker på den aktuelle og fremtidige økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling og tager hensyn til besøgende, turismeindustrien, miljøet og lokalbefolkningen.”

 

Som turist skal man fx sørge for

•  at der går penge til lokalbefolkningen eller til naturbevarelse

•  at købe lokale varer og produkter i stedet for importerede

•  ikke at plukke planter i nationalparkerne

•  at rydde op – tage affald med

 

Man taler om tre former for bæredygtighed – også når det gælder turisme.

 

Økologisk bæredygtighed: Når man tager hensyn til naturen, så dyr, planter og miljø får de bedste muligheder i fremtiden.

 

Social bæredygtighed: Når folk bliver behandlet godt og retfærdigt. Det vil sige, at de får en ordentlig løn og har gode arbejdsforhold.

 

Økonomisk bæredygtighed: Når firmaer og folk tænker på fremtiden og ikke kun på penge her og nu.